SKIP JOURNEY

The
Journey

Μέσα σε 40 εβδομάδες, μία νέα ζωή έρχετε στον κόσμο. Σε αυτή τη διαδρομή, μία σειρά απο προληπτικούς ελέγχους μας δίνει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εμβρύου.

It's a new-life journey
THE JOURNEY
It's about life.
THE CENTER
Let's meet.
Ιωάννης
Σπηλιόπουλος

Ως ιατρός και αφοσιωμένος πατέρας δίδυμων κοριτσιών, μπορώ να σας πω τι σημαίνει θετική ιατρική εμπειρία για εμένα. Σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή, ευγένεια και σεβασμό που προσέφερα στην ίδια μου τη γυναίκα. Η υπέρμετρη αγάπη στα παιδιά με οδήγησε στον μαγικό κόσμο της εμβρυομητρικής ιατρικής.

Η πολυετής εκπαίδευση μου έμαθε όλα αυτά που ξέρω, η μακροχρόνια εμπειρία μου δίδαξε την ασφάλεια αυτών που δεν ξέρω.

Με ανεξάντλητο μεράκι, καθημερινά αντιμετωπίζω με ασφάλεια και στέκομαι με περηφάνεια απέναντι στο μεγαλείο που λέγεται ζωή.

Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλά οι καλύτεροι, σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση όλων των εγκύων να είναι ανθρώπινη και ιατρικά η καλύτερη.

Αντιμετωπίζουμε όλες τις υποψήφιες μητέρες εξατομικευμένα, προασπίζοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητα.

Κοντά σας στη χαρά το καλού αποτελέσματος, δίπλα σας ανθρώπινα σε μια δύσκολη στιγμή.

Σας προσκαλώ προσωπικά, σε μια εμπειρία για την οποία θα αξίζει να χαμογελάτε.

THE JOURNEY TAKE THE TOUR

Δείτε την σταδιακή ανάπτυξη του εμβρύου,
και ενημερωθείτε για το είδος των εξετάσεων ανά εβδομάδα.

CATEGORY
ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - Σκελετός

Ανωμαλίες ανά σύστημα

Κρανιοσυνοστέωση

Συχνότητα 1 στις 2.000 γεννήσεις. Συσχέτιση με μεγάλη ηλικία του πατέρα. Υπερηχογραφική διάγνωση Πρόωρη συγχώνευση των κρανιακών ραφών που οδηγεί σε μη φυσιολογικό σχήμα του κρανίου. Συνοδές ανωμαλίες Σε 90% των περιπτώσεων η κρανιοσυνοστέωση αποτελεί μεμονωμένο εύρημα. Σε 10% των περιπτώσεων, υπάρχει συσχέτιση με ένα από τα 150… Read More

Υποφωσφατασία

Συχνότητα Η υποφωσφατασία είναι μια κληρονομική διαταραχή που επηρεάζει την ανάπτυξη των οστών και των οδόντων. Μπορεί να εκδηλωθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από πριν από τη γέννηση μέχρι την ενήλικο ζωή. Προγεννητικός τύπος: 1 στις 100.000 γεννήσεις. Μεταγεννητικός τύπος: 1 στις 10.000 γεννήσεις Υπερηχογραφική διάγνωση Στον προγεννητικό τύπο εμφανίζεται σοβαρή… Read More

Σύνδρομο πολυδακτυλίας με βραχεία πλευρά

Συχνότητα 1 στις 500.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Μικρομελία, βραχείες πλευρές με υποπλαστικό θώρακα, πολυδακτυλία (συνήθως προ-αξονική). Υπάρχουν τέσσερις τύποι συνδρόμου πολυδακτυλίας με βραχεία πλευρά: Τύπος Ι (Sardino-Noonan): στενές μεταφύσεις. Τύπος ΙΙ (Μajewski): σχιστία προσώπου και δυσανάλογη βράχυνση των κνημών. Τύπος ΙΙΙ (Naymoff): πλατείς μεταφύσεις με προεξοχές. Τύπος IV (Beemer-Langer): λαγόχειλος μεσότητας και αμφίβολα γεννητικά όργανα σε… Read More

Αχονδρογένεση

Συχνότητα 1 στις 40.000 γεννήσεις. Η δεύτερη πιο συχνή θανάσιμη σκελετική δυσπλασία μετά τη θανατηφόρο δυσπλασία. Υπερηχογραφική διάγνωση Σοβαρή βράχυνση των άκρων, στενός θώρακας, κοντός κορμός και ευμέγεθες κεφάλι. Συσχετίζεται με μικρογναθισμό, αυχενικό οίδημα και πολυϋδράμνιο. Υπάρχουν 2 τύποι αχονδρογένεσης: Τύπος Ι (20%): αυτοσωματικός υπολειπόμενος: υπάρχει φτωχή οστεοποίηση του κρανίου… Read More

Διαστροφική δυσπλασία

Συχνότητα 1 στις 500.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Η φαινοτυπική έκφραση ποικίλλει. Χαρακτηριστικά ευρήματα περιλαμβάνουν σοβαρή βράχυνση και κύρτωση όλων των μακρών οστών, πολλαπλούς σπασμούς και κάμψη των αρθρώσεων και σκολίωση, ραιβοϊπποποδία και αντίχειρες σε θέση απαγωγής (δίκην “ωτοστόπ”). Συνοδές ανωμαλίες Μικρογναθισμός, λυκόστομα και παχυσμένα δυσμορφικά αυτιά δίκην “κουνουπιδιού”.… Read More

Σύνδρομο Ellis-Van Creveld

Συχνότητα 1 στις 100.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Ακρομελική και μεσομελική βράχυνση των άκρων, μεταξονική πολυδακτυλία, στενός θώρακας, εκτοδερμική δυσπλασία και καρδιακές διαμαρτίες. Συνοδές ανωμαλίες Καρδιακές διαμαρτίες είναι παρούσες σε >50% των περιπτώσεων: μονήρης κόλπος, μεγάλο έλλειμμα του μεσοκολπικού διαφράγματος, ατρησία αορτής, υποπλαστική ανιούσα αορτή, υποπλαστική αριστερή κοιλία. Διερεύνηση… Read More

Θανατηφόρος δυσπλασία

Συχνότητα 1 στις 10.000 γεννήσεις. Η πιο συχνή θανάσιμη σκελετική δυσπλασία. Υπερηχογραφική διάγνωση Σημαντική βράχυνση των άκρων, στενός θώρακας, φυσιολογικό μήκος κορμού και μεγάλο κεφάλι με εξέχον μέτωπο. Υπάρχουν 2 τύποι θανατηφόρου δυσπλασίας: Τύπος Ι (πιο συχνός): σποραδική μορφή, τα μηριαία είναι κυρτωμένα (δίκην ακουστικού τηλεφώνου). Τύπος ΙΙ… Read More

Καμπτομελική δυσπλασία

Συχνότητα 1 στις 200.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Βράχυνση και κύρτωση των μακρών οστών και άκρων ποδών (αμφοτερόπλευρη οξεία γωνίωση των μηριαίων), στενός θώρακας, υποπλαστικές ωμοπλάτες, ευμέγεθες κρανίο με δυσανάλογα μικρό πρόσωπο και μικρογναθισμό. Συνοδές ανωμαλίες Αυχενικό οίδημα, ραιβοϊπποποδία, υδροκέφαλος (λόγω ατλαντο-ινιακής απόφραξης). Πολυϋδράμνιο ανευρίσκεται συχνά. Διερεύνηση Λεπτομερής υπερηχογραφικός… Read More

Σκελετική δυσπλασία

Συχνότητα 1 στις 4.000 γεννήσεις. 25% είναι θνησιγενή και 30% πεθαίνουν στη νεογνική περίοδο. Προσέγγιση στην προγεννητική  διάγνωση Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος σπάνιων σκελετικών δυσπλασιών, κάθε μία με ξεχωριστό κίνδυνο επανεμφάνισης, δυσμορφική έκφραση και επιπτώσεις για τη νεογνική επιβίωση και την ποιότητα ζωής. Η τυχαία ανακάλυψη μιας σκελετικής… Read More

Σύνδρομο Jarcho-Levin

Συχνότητα 1 στις 200.000 γεννήσεις. Eπίσης αναφέρεται ως σπονδυλοθωρακική δυσόστωση και νανισμός με κοντό κορμό. Υπερηχογραφική διάγνωση Συγχώνευση μερικών σπονδυλικών σωμάτων και έλλειψη ευθυγράμμισης με τις πλευρές, οι οποίες επίσης συγχωνεύονται στο σημείο πιο κοντά στον τένοντα. Ο κορμός είναι κοντός, ωστόσο τα χέρια και τα πόδια έχουν… Read More

Αχονδροπλασία

Συχνότητα 1 στις 25.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Κοντά άκρα, χέρια και δάκτυλα, ευμέγεθες κεφάλι με εξέχον μέτωπο, καθίζηση γέφυρας ρινός και οσφυϊκή σκολίωση. Η βράχυνση των άκρων και τα τυπικά χαρακτηριστικά του προσώπου γίνονται εμφανή >22 εβδομάδες κύησης. Διερεύνηση Λεπτομερής υπερηχογραφικός έλεγχος. Η αχονδροπλασία οφείλεται σε μετάλλαξη στο… Read More

Ατελοστεογένεση

Συχνότητα 1 στις 500.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Υπερβολική βράχυνση των άκρων, στενός θώρακας, ραιβοϊπποποδία, εξάρθρωση των ισχίων, γονάτων και αγκώνων. Συνοδεύεται από εξέχον μέτωπο, υπερτελορισμό, μικρογναθισμό, λυκόστομα και αντίχειρα δίκην “ωτοστόπ”. Τα ευρήματα είναι παρόμοια, αλλά πιο σοβαρά, όπως στη διαστροφική δυσπλασία. Διερεύνηση Λεπτομερής υπερηχογραφικός έλεγχος. Η ατελοστεογένεση… Read More

Ατελής οστεογένεση

Συχνότητα 1 στις 15.000 γεννήσεις. Οι πιο συχνοί τύποι είναι οι Ι και ΙV. Υπερηχογραφική διάγνωση Το φάσμα των ανωμαλιών χαρακτηρίζεται από εύθραυστα οστά. Υπάρχουν τουλάχιστο οκτώ αναγνωρίσιμες μορφές ατελούς οστεογένεσης, από τον τύπο Ι μέχρι τον τύπο VIII, με αλληλοεπικαλυπτόμμενα χαρακτηριστικά. Ο τύπος Ι είναι η πιο… Read More

Ασφυξιογόνος θωρακική δυστροφία

Συχνότητα 1 στις 70.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Η φαινοτυπική έκφραση ποικίλλει. Χαρακτηριστικά ευρήματα είναι βραχύς και στενός θώρακας με βραχείες πλευρές και ηπίου έως μέτριου βαθμού ριζομελική (μηριαίο και βραχιόνιο) βράχυνση των άκρων, η οποία γίνεται εμφανής >22 εβδομάδες κύησης. Η νόσος αναφέρεται επίσης και ως σύνδρομο Jeune.… Read More