SKIP JOURNEY

The
Journey

Μέσα σε 40 εβδομάδες, μία νέα ζωή έρχετε στον κόσμο. Σε αυτή τη διαδρομή, μία σειρά απο προληπτικούς ελέγχους μας δίνει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εμβρύου.

It's a new-life journey
THE JOURNEY
It's about life.
THE CENTER
Let's meet.
Ιωάννης
Σπηλιόπουλος

Ως ιατρός και αφοσιωμένος πατέρας δίδυμων κοριτσιών, μπορώ να σας πω τι σημαίνει θετική ιατρική εμπειρία για εμένα. Σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή, ευγένεια και σεβασμό που προσέφερα στην ίδια μου τη γυναίκα. Η υπέρμετρη αγάπη στα παιδιά με οδήγησε στον μαγικό κόσμο της εμβρυομητρικής ιατρικής.

Η πολυετής εκπαίδευση μου έμαθε όλα αυτά που ξέρω, η μακροχρόνια εμπειρία μου δίδαξε την ασφάλεια αυτών που δεν ξέρω.

Με ανεξάντλητο μεράκι, καθημερινά αντιμετωπίζω με ασφάλεια και στέκομαι με περηφάνεια απέναντι στο μεγαλείο που λέγεται ζωή.

Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλά οι καλύτεροι, σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση όλων των εγκύων να είναι ανθρώπινη και ιατρικά η καλύτερη.

Αντιμετωπίζουμε όλες τις υποψήφιες μητέρες εξατομικευμένα, προασπίζοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητα.

Κοντά σας στη χαρά το καλού αποτελέσματος, δίπλα σας ανθρώπινα σε μια δύσκολη στιγμή.

Σας προσκαλώ προσωπικά, σε μια εμπειρία για την οποία θα αξίζει να χαμογελάτε.

THE JOURNEY TAKE THE TOUR

Δείτε την σταδιακή ανάπτυξη του εμβρύου,
και ενημερωθείτε για το είδος των εξετάσεων ανά εβδομάδα.

CATEGORY
ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - Πρόσωπο

Ανωμαλίες ανά σύστημα

Υποτελορισμός

Συχνότητα 1 στις 20.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Ελαττωμένη διακογχική διάμετρος <5ηΕΘ. Ο υποτελορισμός αποτελεί τμήμα ανωμαλιών μετανάστευσης της μέσης γραμμής μαζί με την ολοπροσεγκεφαλία (που είναι σχεδόν πάντοτε παρούσα). Ο βαθμός του υποτελορισμού μπορεί να είναι πολύ ακραίος όπως στην κυκλωπία. Συνοδές ανωμαλίες Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως τρισωμία 13,… Read More

Υπερτελορισμός

Συχνότητα 1 στις 20.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Αυξημένη διακογχική διάμετρος > 95ηΕΘ. Συνοδές ανωμαλίες Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως τρισωμία 13, είναι πολύ σπάνιες. Γενετικά σύνδρομα ανευρίσκονται σε >50% των περιπτώσεων. Τα πιο συχνά είναι η μετωπορινική δυσπλασία (σποραδική˙ υπερτελορισμός, σχιστία προσώπου μέσης γραμμής, ανωμαλίες ρινός, ελαττώματα οστεοποίησης βρεγματικών οστών), κρανιοσυνόστωση (συμπεριλαμβανομένου Αpert, Carpenter,… Read More

Σχιστία προσώπου

Συχνότητα 1 στις 700 γεννήσεις. Πιο συχνά στα άρρενα σε σχέση με τα θήλεα και πιο συχνά στη λευκή σε σχέση με τη μαύρη φυλή. Σε 50% των περιπτώσεων, τόσο το χείλος όσο και η υπερώα είναι προσβεβλημένα, σε 25% μόνο το χείλος (λαγόχειλος)  και σε 25% μόνο… Read More

Μικρογναθισμός

Συχνότητα 1 στις 1.500 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Yποκειμενική διαπίστωση εξέχοντος άνω χείλους και εισέχοντος πηγουνιού στη μεσοβελιαία τομή του προσώπου. Αυτά τα ευρήματα πιθανόν να οφείλονται σε μικρογναθισμό (βραχεία κάτω γνάθος) ή οπισθογναθισμό (προς τα όπισθεν τοποθέτηση της κάτω γνάθου). Σοβαρού βαθμού μικρογναθισμός συσχετίζεται με πολυϋδράμνιο (>25 εβδομάδες… Read More

Καταρράκτης

Συχνότητα 1 στις 10.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη αδιαφάνεια του φακού. Αμφοτερόπλευρες βλάβες είναι συνήθως συνδρομικές, ενώ οι ετερόπλευρες συνήθως σχετίζονται με εμβρυϊκή λοίμωξη. Συνοδές ανωμαλίες Η επίπτωση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών δεν είναι αυξημένη. Γενετικά σύνδρομα ανευρίσκονται περίπου σε 10% των περιπτώσεων. Τα πιο συχνά περιλαμβάνουν: Walker–Warburg(αυτοσωματικό… Read More

Δακρυοκυστοκήλη

Συχνότητα 1 στις 4.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Κύστη (75% ετερόπλευρη και 25% αμφοτερόπλευρη) μεταξύ του κατώτερου τμήματος του οφθαλμού και της ρινός. Περίπου 90% των δακρυοκυστοκηλών συμβαίνουν λόγω καθυστερημένης αποχέτευσης του δακρυϊκού πόρου πέρα από τις 32 εβδομάδες κύησης. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τις πρόσθιες εγκεφαλοκήλες (συχνά σχετίζονται με ενδοκρανιακές… Read More

Ανωμαλίες ρινός

Συχνότητα 1 στις 10.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Yπάρχει ένα φάσμα ανωμαλιών της μέσης γραμμής σε συσχέτιση με ολοπροσεγκεφαλία που περιλαμβάνει: αρρινία (πλήρης έλλειψη των ρινικών δομών), προβοσκίδα (μαλακός ιστός που προβάλλει ακριβώς κάτω από το μέτωπο) και μονήρες ρουθούνι (συνήθως κεντρικά). Συνοδές ανωμαλίες Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως τρισωμία 13,… Read More

Ανοφθαλμία

Συχνότητα 1 στις 20.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Στη μικροφθαλμία υπάρχει μείωση στο μέγεθος του οφθαλμού και στην ανοφθαλμία υπάρχει απουσία του οφθαλμού, οπτικού νεύρου και χιάσματος. Αμφότερες μπορεί να είναι ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες. Συνοδές ανωμαλίες Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως τρισωμία 13, ανευρίσκονται σε >50% των περιπτώσεων. Γενετικά σύνδρομα ανευρίσκονται… Read More

Eπίγναθος

Συχνότητα 1 στις 200.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Συμπαγής όγκος προερχόμενος από το σφηνοειδές οστό, σκληρή και μαλακή υπερώα, φάρυγγα, γλώσσα και γνάθο. Ο όγκος αναπτύσσεται εντός της οφθαλμικής ή ρινικής κοιλότητας ή ενδοκρανιακά. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει αυχενικά τερατώματα, εγκεφαλοκήλες, και άλλους όγκους της δομής του προσώπου. Πολυϋδράμνιο… Read More