SKIP JOURNEY

The
Journey

Μέσα σε 40 εβδομάδες, μία νέα ζωή έρχετε στον κόσμο. Σε αυτή τη διαδρομή, μία σειρά απο προληπτικούς ελέγχους μας δίνει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εμβρύου.

It's a new-life journey
THE JOURNEY
It's about life.
THE CENTER
Let's meet.
Ιωάννης
Σπηλιόπουλος

Ως ιατρός και αφοσιωμένος πατέρας δίδυμων κοριτσιών, μπορώ να σας πω τι σημαίνει θετική ιατρική εμπειρία για εμένα. Σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή, ευγένεια και σεβασμό που προσέφερα στην ίδια μου τη γυναίκα. Η υπέρμετρη αγάπη στα παιδιά με οδήγησε στον μαγικό κόσμο της εμβρυομητρικής ιατρικής.

Η πολυετής εκπαίδευση μου έμαθε όλα αυτά που ξέρω, η μακροχρόνια εμπειρία μου δίδαξε την ασφάλεια αυτών που δεν ξέρω.

Με ανεξάντλητο μεράκι, καθημερινά αντιμετωπίζω με ασφάλεια και στέκομαι με περηφάνεια απέναντι στο μεγαλείο που λέγεται ζωή.

Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλά οι καλύτεροι, σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση όλων των εγκύων να είναι ανθρώπινη και ιατρικά η καλύτερη.

Αντιμετωπίζουμε όλες τις υποψήφιες μητέρες εξατομικευμένα, προασπίζοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητα.

Κοντά σας στη χαρά το καλού αποτελέσματος, δίπλα σας ανθρώπινα σε μια δύσκολη στιγμή.

Σας προσκαλώ προσωπικά, σε μια εμπειρία για την οποία θα αξίζει να χαμογελάτε.

THE JOURNEY TAKE THE TOUR

Δείτε την σταδιακή ανάπτυξη του εμβρύου,
και ενημερωθείτε για το είδος των εξετάσεων ανά εβδομάδα.

CATEGORY
ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ - Θώρακας

Ανωμαλίες ανά σύστημα

Συγγενής δυσπλασία πνευμονικού αεραγωγού

Συχνότητα 1 στις 4.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Υπερηχογενής όγκος στο εμβρυϊκό στήθος, συνήθως εμφανιζόμενο ≥16 εβδομάδες κύησης. Διαιρείται σε συμπαγές ή μικροκυστικό, μακροκυστικό με μία ή περισσότερες ευμεγέθεις κύστεις (>2 εκ) και μικτό με συμπαγείς περιοχές που εναλάσσονται με περιοχές περιέχουσες πολλαπλές κύστεις <2 cm σε διάμετρο. Η βλάβη… Read More

Συγγενές σύνδρομο απόφραξης ανώτερων αεραγωγών

Συχνότητα 1 στις 50.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Αγενεσία ή στένωση τμήματος του ανώτερων αεραγωγών στο ύψος της τραχείας ή του λάρυγγα. Σε λίγες περιπτώσεις η νόσος είναι αποτέλεσμα της παρουσίας λαρυγγικών κύστεων ή λαρυγγικής μεμβράνης. Υπερηχογραφικά ευρήματα γίνονται εμφανή ≥16 εβδομάδες κύησης. Οι πνεύμονες είναι υπερβολικά ευμεγέθεις και υπερηχογενείς,… Read More

Πνευμονικό απόλυμα

Συχνότητα 1 στις 15.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Υπερηχογενής μάζα στον πνεύμονα, κυρίως στον αριστερό κατώτερο λοβό. Η έγχρωμη doppler υπερηχοτομογραφία απεικονίζει ένα τροφοφόρο αγγείο που προέρχεται από την κατιούσα αορτή. Σε 75% των περιπτώσεων, η βλάβη είναι ενδολοβιακή, καθιστώντας την μη διακριτή από τη μικροκυστική μορφή CPAM (κυστική… Read More

Πνευμονική αγενεσία-υποπλασία

Συχνότητα 1 στις 50.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Πλήρης απουσία ή υποπλασία ενός πνεύμονα, συνήθως του δεξιού, με σημαντικού βαθμού μετατόπιση του μεσοθωρακίου. Συνοδές ανωμαλίες Η επίπτωση των χρωμοσωμικών ανωμαλίων δεν είναι αυξημένη. Η συσχέτιση του υποπλαστικού δεξιού πνεύμονα με υποπλαστική δεξιά πνευμονική αρτηρία και μερική πνευμονική φλεβική απορροή… Read More

Πλευριτική συλλογή

Συχνότητα Μεμονωμένος συγγενής χυλοθώρακας ανευρίσκεται σε περίπου 1 στις 10.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Συνήθως παρουσιάζεται με πολυϋδράμνιο περίπου στις 26 εβδομάδες κύησης. Ετερόπλευρη (25% των περιπτώσεων) ή αμφοτερόπλευρη ανηχοϊκή περιοχή που περιβάλλει τον πνεύμονα. Υποκειμενικά κατατάσσεται ως ήπια, μέτρια ή σοβαρή και στην τελευταία περίπτωση, εάν είναι ετερόπλευρη,… Read More

Διαφραγματοκήλη

Συχνότητα 1 στις 4.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Προβολή κοιλιακών σπλάγχνων εντός του θώρακα μέσω ελαττώματος στο διάφραγμα με συνοδή στροφή του άξονα της καρδιάς από τη φυσιολογική της θέση. Έντερο, στομάχι και / ή ήπαρ εντός του θώρακα. Αριστερή (80%), δεξιά (15%) και οπισθοπλάγια ή πρόσθια οπισθοστερνική (5%).… Read More

Βρογχογενής κύστη

Συχνότητα 1 στις 50.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Μονήρης κύστη με κεντρική εντόπιση χωρίς σημεία συμπίεσης και χωρίς μεταβαλλόμενη ηχογένεια από το γειτονικό πνευμονικό παρέγχυμα. Συνοδές ανωμαλίες Η επίπτωση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών και γενετικών συνδρόμων δεν είναι αυξημένη. Διερεύνηση Λεπτομερής υπερηχογραφικός έλεγχος. Παρακολούθηση Υπερηχογραφήματα κάθε 4 εβδομάδες για παρακολούθηση… Read More

Aτρησία βρόγχων

Συχνότητα 1 στις 100.000 γεννήσεις. Υπερηχογραφική διάγνωση Ευμεγέθης υπερηχογενής πνεύμονας με διατεταμένο βρογχικό δένδρο που οδηγεί σε στροφή του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά. Παρουσία ασκίτη (αποτέλεσμα κεντρικής φλεβικής συμπίεσης) θεωρείται κακό προγνωστικό στοιχείο. Συνοδές ανωμαλίες Η επίπτωση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών και γενετικών συνδρόμων δεν είναι αυξημένη. Διερεύνηση… Read More