SKIP JOURNEY

The
Journey

Μέσα σε 40 εβδομάδες, μία νέα ζωή έρχετε στον κόσμο. Σε αυτή τη διαδρομή, μία σειρά απο προληπτικούς ελέγχους μας δίνει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εμβρύου.

It's a new-life journey
THE JOURNEY
It's about life.
THE CENTER
Let's meet.
Ιωάννης
Σπηλιόπουλος

Ως ιατρός και αφοσιωμένος πατέρας δίδυμων κοριτσιών, μπορώ να σας πω τι σημαίνει θετική ιατρική εμπειρία για εμένα. Σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή, ευγένεια και σεβασμό που προσέφερα στην ίδια μου τη γυναίκα. Η υπέρμετρη αγάπη στα παιδιά με οδήγησε στον μαγικό κόσμο της εμβρυομητρικής ιατρικής.

Η πολυετής εκπαίδευση μου έμαθε όλα αυτά που ξέρω, η μακροχρόνια εμπειρία μου δίδαξε την ασφάλεια αυτών που δεν ξέρω.

Με ανεξάντλητο μεράκι, καθημερινά αντιμετωπίζω με ασφάλεια και στέκομαι με περηφάνεια απέναντι στο μεγαλείο που λέγεται ζωή.

Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλά οι καλύτεροι, σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση όλων των εγκύων να είναι ανθρώπινη και ιατρικά η καλύτερη.

Αντιμετωπίζουμε όλες τις υποψήφιες μητέρες εξατομικευμένα, προασπίζοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητα.

Κοντά σας στη χαρά το καλού αποτελέσματος, δίπλα σας ανθρώπινα σε μια δύσκολη στιγμή.

Σας προσκαλώ προσωπικά, σε μια εμπειρία για την οποία θα αξίζει να χαμογελάτε.

THE JOURNEY TAKE THE TOUR

Δείτε την σταδιακή ανάπτυξη του εμβρύου,
και ενημερωθείτε για το είδος των εξετάσεων ανά εβδομάδα.

Τρίδυμες κυήσεις

Επιλογές διαχείρισης στις 11-13 εβδομάδες:
 • Στις τρίδυμες εγκυμοσύνες που διαγνώστηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, οι επιλογές διαχείρισης περιλαμβάνουν τη συνέχιση με ολόκληρη την κύηση ή τη μείωση των εμβρύων (ER) σε δίδυμα ή σε μονήρη κύηση.
 • Το αποτέλεσμα της ER είναι η μείωση του ποσοστού πρόωρης γέννησης, αλλά και η αύξηση του ποσοστού αποβολών σε <24 εβδομάδες (Πίνακας παρακάτω).
 • Τριχοριονικά τρίδυμα (TC): Η ER επιτυγχάνεται με εμβρυϊκή ενδοκαρδιακή έγχυση χλωριούχου καλίου (KCl).
 • Διχοριονικά (DC) τρίδυμα: Η ER με KCl εμπλέκει είτε το ξεχωριστό έμβρυο είτε και τα δύο μονοχοριονικά (MC) δίδυμα. Το ενέσιμο KCl μόνο σε ένα από τα μονοχοριονικά δίδυμα, θα μπορούσε να μεταφερθεί στο έτερο δίδυμο διαμέσου των αμφίδρομων αγγειακών αναστομώσεων του πλακούντα ή ο θάνατος του ενός εμβρύου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αιμορραγία στο έτερο δίδυμο διαμέσου της νεκρωθείσας εμβρυο-πλακουντιακής μονάδας, με επακόλουθο θάνατο ή νευροαναπτυξιακή βλάβη στο επιζόν.
 • Στα διχοριονικά (DC), σε σύγκριση με τα τριχοριονικά τρίδυμα TC, υπάρχει υψηλότερο ποσοστό αποβολής, τόσο με στάση αναμονής, όσο και μετά από ER σε MC δίδυμα, το οποίο θα μπορούσε, τουλάχιστον εν μέρει, να αποδοθεί στην επακόλουθη ανάπτυξη sFGR ή TTTS.
 • Μια άλλη επιλογή για διχοριονικές τρίδυμες κυήσεις είναι η ER σε DC δίδυμα με υπερηχογραφικά καθοδηγούμενο laser καυτηριασμό στα πυελικά αγγεία ενός εκ των μονοχοριονικών δίδυμων MC. Οι κίνδυνοι αποβολής και πρωίμου προώρου τοκετού είναι χαμηλότεροι με αυτή τη μέθοδο σε σχέση με άλλες επιλογές. Εντούτοις, με το διεμβρυϊκό laser, οι μισές από τις εγκυμοσύνες θα οδηγηθούν στη γέννηση μάλλον ενός, παρά δύο μωρών, επειδή το άλλο μονοχοριονικό δίδυμο MC πεθαίνει εντός 2 εβδομάδων από τη διαδικασία.
Επιλογές διαχείρισης
στις 11-13 εβδομάδες
Αποβολή
12
+0 με 23+6 εβδ.
Πρόωρος τοκετός
24
+0 με 32+6 εβδ.
Tριχοριονικά τρίδυμα
– Στάση αναμονής 3% 35%
– Μείωση σε DC    δίδυμα με KCL 7% 13%
– Μείωση σε μονήρη κύηση με KCL 10% 8%
Διχοριονικά τρίδυμα
– Στάση αναμονής 9% 38%
– Μείωση σε MC  δίδυμα με KCL 13% 23%
– Μείωση σε μονήρη κύηση με KCL 18% 9%
– Μείωση σε DC   δίδυμα με laser 3% 7%

Σύνδρομο Έμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης (FFTS):
 • Σε τρίδυμες εγκυμοσύνες που επιπλέκονται από σοβαρό FFTS, η καλύτερη επιλογή διαχείρισης είναι ο ενδοσκοπικός καυτηριασμός με laser των επικοινωνούντων πλακουντιακών αγγείων.
 • Τρίδυμα DC: Το ξεχωριστό έμβρυο μπορεί να προκαλέσει κάποια τεχνικά προβλήματα στην επιλογή της κατάλληλης θέσης εισόδου του εμβρυοσκοπίου, αλλά γενικά αυτά τα προβλήματα μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν. Κατά συνέπεια, η έκβαση των προσβεβλημένων κυήσεων είναι παρόμοια με εκείνη στα μονοχοριακά δίδυμα MC, αλλά με μια αναπόφευκτη υψηλότερη συχνότητα πρώιμης πρόωρης γέννησης.
  • Επιβίωση: συνολικά 75%, τουλάχιστον ένα μωρό 95%. Γέννηση <32 εβδομάδες: 55%.
 • Tρίδυμα MC: η ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση με laser μπορεί να είναι τεχνικά δύσκολη λόγω της ανάγκης να αφαιρεθούν τα επικοινωνούντα πλακουντιακά αγγεία μεταξύ των τριών εμβρύων. Το εμβρυοσκόπιο εισάγεται στο σάκο του εμβρύου δέκτη και το laser χρησιμοποιείται για τον καυτηριασμό των αγγείων μεταξύ αυτού του εμβρύου και καθενός από τα άλλα δύο έμβρυα. Ακολούθως, το εμβρυοσκόπιο προωθείται μέσω της δια-αμνιακής μεμβράνης μεταξύ δύο διδύμων μέσα στο σάκο ενός από τα άλλα έμβρυα για να καυτηριάσει τις αγγειακές συνδέσεις μεταξύ τους. Λόγω τέτοιων τεχνικών δυσκολιών ή της αδυναμίας να επιτευχθεί ο στόχος του πλήρους διαχωρισμού μεταξύ όλων των εμβρύων, το αποτέλεσμα είναι φτωχότερο από ότι σε τρίδυμες DC κυήσεις.>
  • Επιβίωση: συνολικά 55%, τουλάχιστον ένα δίδυμο 80%. Γέννηση <32 εβδομάδες: 65%

 

Πηγή: The Fetal Medicine Foundation