SKIP JOURNEY

The
Journey

Μέσα σε 40 εβδομάδες, μία νέα ζωή έρχετε στον κόσμο. Σε αυτή τη διαδρομή, μία σειρά απο προληπτικούς ελέγχους μας δίνει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εμβρύου.

It's a new-life journey
THE JOURNEY
It's about life.
THE CENTER
Let's meet.
Ιωάννης
Σπηλιόπουλος

Ως ιατρός και αφοσιωμένος πατέρας δίδυμων κοριτσιών, μπορώ να σας πω τι σημαίνει θετική ιατρική εμπειρία για εμένα. Σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή, ευγένεια και σεβασμό που προσέφερα στην ίδια μου τη γυναίκα. Η υπέρμετρη αγάπη στα παιδιά με οδήγησε στον μαγικό κόσμο της εμβρυομητρικής ιατρικής.

Η πολυετής εκπαίδευση μου έμαθε όλα αυτά που ξέρω, η μακροχρόνια εμπειρία μου δίδαξε την ασφάλεια αυτών που δεν ξέρω.

Με ανεξάντλητο μεράκι, καθημερινά αντιμετωπίζω με ασφάλεια και στέκομαι με περηφάνεια απέναντι στο μεγαλείο που λέγεται ζωή.

Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλά οι καλύτεροι, σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση όλων των εγκύων να είναι ανθρώπινη και ιατρικά η καλύτερη.

Αντιμετωπίζουμε όλες τις υποψήφιες μητέρες εξατομικευμένα, προασπίζοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητα.

Κοντά σας στη χαρά το καλού αποτελέσματος, δίπλα σας ανθρώπινα σε μια δύσκολη στιγμή.

Σας προσκαλώ προσωπικά, σε μια εμπειρία για την οποία θα αξίζει να χαμογελάτε.

THE JOURNEY TAKE THE TOUR

Δείτε την σταδιακή ανάπτυξη του εμβρύου,
και ενημερωθείτε για το είδος των εξετάσεων ανά εβδομάδα.

Όγκοι ήπατος

Συχνότητα

1 στις 100.000 γεννήσεις.

Υπερηχογραφική διάγνωση
 • Οι πιο συχνοί είναι το αιμαγγείωμα, μεσεγχυματικό αμάρτωμα και ηπατοβλάστωμα.
 • Μπορεί να είναι κυστικοί, υπερηχογενείς, μικτοί συμπαγείς και κυστικοί ή μπορεί να συνοδεύονται από ηπατομεγαλία.
 • Τα αιμαγγειώματα και τα ηπατοβλαστώματα μπορεί να συνοδεύονται από υψηλής παροχής καρδιακή ανεπάρκεια, ύδρωπα και πολυϋδράμνιο.
 • Η έγχρωμη doppler υπερηχοτομογραφία μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση του αιμαγγειώματος από άλλους όγκους.
Συνοδές ανωμαλίες
 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες: χωρίς αυξημένο κίνδυνο.
 • Το ηπατοβλάστωμα μπορεί να συσχετίζεται με το σύνδρομο BeckwithWiedemann με παρουσία οργανομεγαλίας και μακρογλωσσίας.
Διερεύνηση
 • Λεπτομερής υπερηχογραφικός έλεγχος, συμπεριλαμβανομένου εμβρυϊκής υπερηχοκαρδιογραφίας.
 • Υπερηχογραφία doppler προς καθορισμό της αγγειακής ανατομίας του ήπατος.
 • Εμβρυϊκή MRI για τον καθορισμό της έκτασης του όγκου και της σχέσης του με τις ενδοηπατικές δομές και τα γειτονικά όργανα.
Παρακολούθηση

Υπερηχογραφήματα κάθε 2-3 εβδομάδες για παρακολούθηση του μεγέθους του όγκου και της ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας και πολυϋδραμνίου.

Εμβρυϊκή θεραπεία

Στην περίπτωση ευμεγέθων αιμαγγειωμάτων που σχετίζονται με υψηλής καρδιακής παροχής καρδιακή ανεπάρκεια, η χορήγηση στεροειδών στη μητέρα πιθανόν να αναστείλει την ανάπτυξη του όγκου.

Τοκετός
 • Τόπος: νοσοκομείο με μονάδα εντατικής νεογνών και παιδοχειρουργικό τμήμα.
 • Χρόνος: 38 εβδομάδες.
 • Μέθοδος: καισαρική τομή για ευμεγέθεις αγγειοβριθείς όγκους προς αποφυγή ρήξης την ώρα του τοκετού.
Πρόγνωση
 • Αιμαγγειώματα: επιβίωση της τάξης του 80% μετά από θεραπεία με στεροειδή. Ωστόσο, ενίοτε, εμφανίζουν αρτηριοφλεβική παράκαμψη, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και ύδρωπα, με αποτέλεσμα ενδομήτριο ή νεογνικό θάνατο. Μετά τη βρεφική ηλικία οι όγκοι υποστρέφουν αυτόματα.
 • Μεσεγχυματικά αμαρτώματα: χειρουργική εξαίρεση με 70% επιβίωση.
 • Ηπατοβλαστώματα: χειρουργική εξαίρεση με 60% επιβίωση. Προ της επέμβασης, μπορεί να χρειαστούν αρκετοί κύκλοι χημειοθεραπείας για τη συρρίκνωση του όγκου, ώστε να καταστεί εξαιρέσιμος.
Επανεμφάνιση
 • Συνολικά δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επανεμφάνισης.
 • Στο ηπατοβλάστωμα, ως μέρος του συνδρόμου Beckwith-Wiedemann (αυτοσωματικό επικρατές) και οικογενούς αδενωματώδους πολυποδίασης (αυτοσωματική κυρίαρχη νόσος που προδιαθέτει σε αδενώματα και αδενοκαρκινώματα εντέρου), ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Περαιτέρω πληροφορίες:

https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/3343/beckwith-wiedemann-syndrome

 

Πηγή: The Fetal Medicine Foundation