SKIP JOURNEY

The
Journey

Μέσα σε 40 εβδομάδες, μία νέα ζωή έρχετε στον κόσμο. Σε αυτή τη διαδρομή, μία σειρά απο προληπτικούς ελέγχους μας δίνει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εμβρύου.

It's a new-life journey
THE JOURNEY
It's about life.
THE CENTER
Let's meet.
Ιωάννης
Σπηλιόπουλος

Ως ιατρός και αφοσιωμένος πατέρας δίδυμων κοριτσιών, μπορώ να σας πω τι σημαίνει θετική ιατρική εμπειρία για εμένα. Σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή, ευγένεια και σεβασμό που προσέφερα στην ίδια μου τη γυναίκα. Η υπέρμετρη αγάπη στα παιδιά με οδήγησε στον μαγικό κόσμο της εμβρυομητρικής ιατρικής.

Η πολυετής εκπαίδευση μου έμαθε όλα αυτά που ξέρω, η μακροχρόνια εμπειρία μου δίδαξε την ασφάλεια αυτών που δεν ξέρω.

Με ανεξάντλητο μεράκι, καθημερινά αντιμετωπίζω με ασφάλεια και στέκομαι με περηφάνεια απέναντι στο μεγαλείο που λέγεται ζωή.

Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλά οι καλύτεροι, σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση όλων των εγκύων να είναι ανθρώπινη και ιατρικά η καλύτερη.

Αντιμετωπίζουμε όλες τις υποψήφιες μητέρες εξατομικευμένα, προασπίζοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητα.

Κοντά σας στη χαρά το καλού αποτελέσματος, δίπλα σας ανθρώπινα σε μια δύσκολη στιγμή.

Σας προσκαλώ προσωπικά, σε μια εμπειρία για την οποία θα αξίζει να χαμογελάτε.

THE JOURNEY TAKE THE TOUR

Δείτε την σταδιακή ανάπτυξη του εμβρύου,
και ενημερωθείτε για το είδος των εξετάσεων ανά εβδομάδα.

Πολυκυστικοί – Δυσπλαστικοί νεφροί

Συχνότητα

1 στις 1.000 γεννήσεις.

Υπερηχογραφική διάγνωση
 • Οι νεφροί αντικαθίστανται από πολλαπλές ακανόνιστες κύστεις ποικίλου μεγέθους με παρεμβαλλόμενο υπερηχογενές στρώμα.
 • Οι νεφρικές πύελοι δε δύνανται να απεικονιστούν.
 • Η διαταραχή μπορεί να είναι ετερόπλευρη (80% των περιπτώσεων), αμφοτερόπλευρη ή τμηματική˙ εάν είναι αμφοτερόπλευρη υπάρχει συνοδό ανυδράμνιο και η κύστη είναι “απούσα”.
 • Ανωμαλίες του αντιθέτου νεφρού (25%): διπλασιασμός, πυελο-ουρητηρική απόφραξη, αγενεσία , εκτοπία ή προσβεβλημένος από κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση.
Συνοδές ανωμαλίες
 • Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως τρισωμία 18, ανευρίσκονται σε 3% των ετερόπλευρων βλαβών και σε 15% των αμφοτερόπλευρων.
 • Συνοδά σύνδρομα ανευρίσκονται σε 10% των περιπτώσεων. Τα πιο συχνά είναι: Βραχιοωτονεφρικόσύνδρομο (αυτοσωματικό κυρίαρχο˙ κύστη βραχίονα απεικονιζόμενη ως προσθιοπλάγια αυχενική κύστη, πολυκυστικοί νεφροί), σύνδρομο VACTERL (σποραδικό˙ ανωμαλίες σπονδύλων, έλλειμμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος, τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο, ατρησία πρωκτού, απλασία κερκίδας, νεφρικές διαμαρτίες και μονήρης ομφαλική αρτηρία), σύνδρομο Πολυδακτυλίας με Βραχεία πλευρά (αυτοσωματικό υπολειπόμενο˙ βραχέα άκρα, υποπλαστικός θώρακας, πολυδακτυλία, εγκεφαλικές και καρδιακές διαμαρτίες, πολυκυστικοί νεφροί), σύνδρομο MeckelGruber(αυτοσωματικό υπολειπόμενο˙ πολυδακτυλία, δυσπλαστικοί νεφροί, ινιακή εγκεφαλοκήλη).
Διερεύνηση
 • Λεπτομερής υπερηχογραφικός έλεγχος.
 • Ο καρυότυπος θα ήταν χρήσιμος στην περίπτωση της αμφοτερόπλευρης μορφής ή αυτών που σχετίζονται με άλλες ανωμαλίες, ώστε να εκτιμηθεί ο κίνδυνος επανεμφάνισης.
Παρακολούθηση
 • Ετερόπλευρη: Υπεηχογραφήματα κάθε 4 εβδομάδες για να ανιχνευτεί πιθανή όψιμης έναρξης υδρονέφρωση.
 • Αμφοτερόπλευρη: εάν η κύηση συνεχιστεί, η παρακολούθηση πρέπει να είναι η καθιερωμένη.
Τοκετός

Καθιερωμένη μαιευτική φροντίδα και τοκετός.

Πρόγνωση
 • Αμφοτερόπλευρη: θανάσιμη είτε ενδομητρίως είτε στη νεογνική περίοδο λόγω πνευμονικής υποπλασίας.
 • Ετερόπλευρη: φυσιολογική πρόγνωση. Μετά τον τοκετό, οι περισότεροι ουρολόγοι υιοθετούν μια τακτική αναμονής γιατί ο νεφρός σταδιακά συρρικνώνεται και μπορεί να εξαφανιστεί. Οι γονείς και η οικογένεια πρέπει επίσης να υποβληθούν σε υπερηχογράφημα, ώστε να αποκλειστεί το αυτοσωματικό κυρίαρχο βραχιο-ωτονεφρικό σύνδρομο.
Επανεμφάνιση

Μεμονωμένη: 1-2%.

 

Πηγή: The Fetal Medicine Foundation