SKIP JOURNEY

The
Journey

Μέσα σε 40 εβδομάδες, μία νέα ζωή έρχετε στον κόσμο. Σε αυτή τη διαδρομή, μία σειρά απο προληπτικούς ελέγχους μας δίνει μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του εμβρύου.

It's a new-life journey
THE JOURNEY
It's about life.
THE CENTER
Let's meet.
Ιωάννης
Σπηλιόπουλος

Ως ιατρός και αφοσιωμένος πατέρας δίδυμων κοριτσιών, μπορώ να σας πω τι σημαίνει θετική ιατρική εμπειρία για εμένα. Σημαίνει ότι όλες οι γυναίκες αντιμετωπίζονται με την ίδια προσοχή, ευγένεια και σεβασμό που προσέφερα στην ίδια μου τη γυναίκα. Η υπέρμετρη αγάπη στα παιδιά με οδήγησε στον μαγικό κόσμο της εμβρυομητρικής ιατρικής.

Η πολυετής εκπαίδευση μου έμαθε όλα αυτά που ξέρω, η μακροχρόνια εμπειρία μου δίδαξε την ασφάλεια αυτών που δεν ξέρω.

Με ανεξάντλητο μεράκι, καθημερινά αντιμετωπίζω με ασφάλεια και στέκομαι με περηφάνεια απέναντι στο μεγαλείο που λέγεται ζωή.

Στόχος μας δεν είναι να είμαστε απλά οι καλύτεροι, σκοπός μας είναι η αντιμετώπιση όλων των εγκύων να είναι ανθρώπινη και ιατρικά η καλύτερη.

Αντιμετωπίζουμε όλες τις υποψήφιες μητέρες εξατομικευμένα, προασπίζοντας και τιμώντας τη διαφορετικότητα.

Κοντά σας στη χαρά το καλού αποτελέσματος, δίπλα σας ανθρώπινα σε μια δύσκολη στιγμή.

Σας προσκαλώ προσωπικά, σε μια εμπειρία για την οποία θα αξίζει να χαμογελάτε.

THE JOURNEY TAKE THE TOUR

Δείτε την σταδιακή ανάπτυξη του εμβρύου,
και ενημερωθείτε για το είδος των εξετάσεων ανά εβδομάδα.

Μονοχοριονικές κυήσεις: σύνδρομο μετάγγισης μεταξύ των διδύμων

Συχνότητα

10-15% των μονοχοριονικών διδύμων.

Υπερηχογραφική διάγνωση
 • Υπάρχει έλλειψη ισορροπίας στο δίχτυ αιματικής ροής κατά μήκους των πλακουντιακών επικοινωνούντων αγγείων από το ένα έμβρυο, το δότη, στον άλλο, το δέκτη.
 • 11-14 εβδομάδες: τίθεται η υποψία για πρώιμο ΤΤΤS, εάν υπάρχει διαφορά στο μέγεθος του αμνιακού υγρού στους δύο σάκους, ≥20% απόκλιση στην εμβρυϊκή αυχενική διαφάνεια (ΑΔ), ή απούσα / ανάστροφη τελοδιαστολική ροή (EDF) στο φλεβώδη πόρο του εμβρύου με τη μεγαλύτερη συνήθως ΑΔ.
 • ≥15 εβδομάδες: ολιγοϋδράμνιο (βαθύτερη κάθετη λίμνη ≤2 εκ) στο σάκο του ολιγουρικού ή ανουρικού εμβρύου δότη και πολυϋδράμνιο (≥ 6 εκ στις 15-17 εβδομάδες, ≥8 εκ στις 18-20 εβδομάδες και >10 εκ στις ≥20 εβδομάδες) στο σάκο του πολυουρικού δέκτη.
 • Η νόσος κατατάσσεται σε 4 στάδια ανάλογα με την τιμή EDF στην ομφαλική αρτηρία και φλεβώδη πόρο με τη χρήση doppler υπερηχογραφίας και στα δύο έμβρυα:
  • Στάδιο 1:ουροδόχος κύστη δότη ορατή, EDF θετικό και στα δύο αγγεία και στα δύο έμβρυα.
  • Στάδιο 2:ουροδόχος κύστη δότη μη ορατή, EDF θετικό και στα δύο αγγεία και στα δύο έμβρυα.
  • Στάδιο 3:απόν ή ανεστραμμένο, είτε στο ένα είτε στο άλλο αγγείο, είτε στο ένα είτε στο άλλο έμβρυο.
  • Στάδιο 4: παρουσία ασκίτη ή ύδρωπα είτε στο ένα είτε στο άλλο έμβρυο, συνήθως στο δέκτη.
Συνοδές ανωμαλίες

Η επίπτωση των χρωμοσωμικών ανωμαλιών ή γενετικών συνδρόμων δεν είναι αυξημένη.

Διερεύνηση
 • Λεπτομερής υπερηχογραφικός έλεγχος.
 • Υπερηχογραφήματα κάθε 1 εβδομάδα για παρακολούθηση της εμβρυϊκής άυξησης, του αμνιακού υγρού και του δείκτη παλμικότητας στην ομφαλική αρτηρία, μέση εγκεφαλική αρτηρία και φλεβώδη πόρο και στα δύο έμβρυα.
Αντιμετώπιση
 • Διαφορά στο αμνιακό υγρό(ωστόσο όχι σημαντική, ώστε να χαρακτηριστούν ως ολιγοϋδράμνιο / πολυϋδράμνιο) με φυσιολογικά εμβρυϊκά doppler:
  • Συνολική επιβίωση: 95%.
  • Εξέλιξη σε TTTS: 15%
  • Υπερηχογραφήματα κάθε 1-2 εβδομάδες για παρακολούθηση της εξέλιξης.
 • Στάδιο 1: 
  • Επιβίωση: συνολικά 85%, τουλάχιστο ένα δίδυμο 90%.
  • Εξέλιξη στα στάδια 2 με 4: 20%.
  • Υπερηχογραφήματα κάθε 1 εβδομάδα για την παρακολούθηση της εξέλιξης.
  • Ενδοσκοπικός laser καυτηριασμός των επικοινωνούντων πλακουντιακών αγγείων, σε περίπτωση εξέλιξης στα στάδια 2-4 ή αυξανόμενου πολυϋδραμνίου και βράχυνσης του μήκους τραχήλου.
 • Στάδια 2-4:
  • <28 εβδομάδες: η βέλτιστη αντιμετώπιση είναι ο ενδοσκοπικός καυτηριασμός των επικοινωνούντων πλακουντιακών αγγείων˙ όλα τα επικοινωνούντα αγγεία πρέπει να καυτηριαστούν, καθώς και η περιοχή ανάμεσα τους, με στόχο την επίτευξη διχοριονικότητας του πλακούντα.
  • ≥28 εβδομάδες: η καλύτερη επιλογή είναι η διεκπεραίωση της κύησης με καισαρική τομή και η χρονική στιγμή εξαρτάται από τα ευρήματα της Doppler υπερηχοτομογραφίας στην ομφαλική αρτηρία και το φλεβώδη πόρο και στα δύο έμβρυα.
  • Στάδιο 2: συνολική επιβίωση: 75%, τουλάχιστο ένα δίδυμο 85%.
  • Στάδια 3 και 4: συνολική επιβίωση 60-70%, τουλάχιστο ένα δίδυμο 75-85%.
  • Νευροαναπτυξιακή καθυστέρηση στους επιζώντες: 5-10%.
 • Παρακολούθηση μετά από θεραπεία με laser: υπερηχογραφήματα και μέτρηση Doppler κάθε 1 εβδομάδα μέχρι υποχώρηση των σημείων του ΤΤΤS και φυσιολογικές τιμές στη Doppler υπερηχοτομογραφία. Έπειτα παρακολούθηση κάθε 2 εβδομάδες αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία ενδεικτικά εγκεφαλικής βλάβης, επανεμφάνισης TTTS και ανάπτυξης TAPS.
  • Η επιστροφή στο φυσιολογικό του όγκου του αμνιακού υγρού λαμβάνει χώρα μετά από 1 εβδομάδα. Υποχώρηση της καρδιακής δυσλειτουργίας στο δέκτη και του ύδρωπα στο Στάδιο 4 ΤΤΤS συνήθως συμβαίνει μετά από 3-4 εβδομάδες.
  • Σε περίπου 1 στις 1000 περιπτώσεις πιθανόν να συμβεί ακρωτηριασμός άκρου, λόγω των θρομβωτικών συμβαμάτων ή αμνιακών ταινιών.
Τοκετός

Κολπικά στις 37 εβδομάδες, εάν υπάρχει φυσιολογική εμβρυϊκή ανάπτυξη και φυσιολογικά Dopplers και στα δύο μωρά.

Επανεμφάνιση

Χωρίς αυξημένο κίνδυνο επανεμφάνισης.

 

Πηγή: The Fetal Medicine Foundation